Despre noi

Compania “Electro Build SRL este pe piaţa de electromontare a RM din anul 2015. Suntem mici după vîrstă, dar mari după experienţă, aceasta puteţi urmări după lucrările noastre îndeplinite ( în galerie). Pînă în prezent ne-am recomandat ca o echipă profesională şi responsabilă, care riguros îndeplineşte cerinţele înaintate de client după standardele europene.
“Electro Build” SRL – îndeplineşte un spectru larg de servicii în electrificare, începînd de la reparaţii de reţele simple pînă la obiecte complexe ca Centre Comerciale şi Instituţii medicale.
Noi ţintim la o colaborare de lungă durată cu clienţii noştri, bazată pe deservirea eficace a obiectelor şi după darea lor în exploatare conform garanţiei. Patreneriatul cu clienţi din diverse domenii ne-au antrenat permanent să ne creştem nivelul de calificare a specialiştilor echipei noastre, ca să fim la current cu toate modificările/trenduri noi în domeniul montajului electric. Deasemenea implicarea periodică în cursurile de formare profesională, per a creşte abilităţile personale şi a asigura securitatea lucrărilor îndeplinite.
Astăzi lucrăm la obiectele companiilor : Urbanconstruct TT, Carpeni, Inamstro, Pronancons, la finisarea lor vom prezenta foto-darea de seamă. Disponibilitatea utilajului specializat în concordanţă cu competenţa lucrătorilor – este atributul fundamental în efectuarea calitativă şi de scurtă durată a lucrărilor de alimentare cu energie electrică. Toate acestea garantează îndeplinirea obligaţiunilor de orice complexitate şi individualitate în termeni stabiliţi.
Personalul nostru – este la disponibilitatea DUMNEAVOASTRĂ, per a vă oferi consultaţii, recomandări, sprijin şi însoţire la orice întrebare în domeniu, începînd de la proiect şi finisînd cu darea în exploatare a obiectului. Suntem companie în creştere, ne dezvoltăm calitatea de deservire şi lărgim baza de clientelă. ELECTROMONTAJUL – este domeniul principal de activitate a companiei “Electro Build” SRL, adresaţi-vă, şi veţi fi plăcut surprinşi !
E bine de conştientizat faptul că îndeplinirea necalificativă a sarcinilor de cele mai dese ori se tratează mai scump decît lucrul profesioniştilor – şi nu în toate cazurile daunele sunt măsurate în echivalent financiar… Îndeplinirea serviciilor conform normelor permite a salva vieţi, a păstra bunurile materiale şi prevenirea investiţiilor suplimentare pt reconstrucţii /recuperări.